• 5 tips for Herfstdrift!

 • MarCom Manager (+/- 8 hours a week, starting January)

 • Project Leader (+/- 16 hours a week, starting January)

 • 5 Tips for an Electrifying Open Source Radio X Solar Festival Experience

 • Drift Festival 2023: Open Source Radio’s 6 Essential Tips for the ultimate Drift Experience

 • We are looking for new Studio Managers!

 • Important update regarding the container!

 • JOIN OUR JINGLE CONTEST

 • Take a look at our new interior!

 • Charity Rave

Vacature: Programmacoördinator / Vacancy: Program coordinator

(English below)

Wie is Open Source Radio

Open Source Radio is een Nijmeegs online radiostation dat een podium biedt aan kunstenaars, artiesten, muziekliefhebbers, talent en promotors uit de Electronic Music, Hiphop & Culture scenes. We vormen de verbinding tussen verschillende groepen mensen en stimuleren samenwerking, kruisbestuiving en ontwikkeling aan de hand van een (3-daags) laagdrempelig, maar kwalitatief hoogstaand programma. We zijn een klein, gedreven en mega-gepassioneerd team dat zich snel ontwikkelt. Wij hechten veel waarde aan innovatie, diversiteit en (sociale) duurzaamheid.

Het programma

De inhoudelijke programmering van ons radiostation wordt samengesteld door – en in samenwerking met – een team specialisten: onze programmaraad en één programmacoördinator die deze programmaraad coördineert. Het programma van Open Source Radio is interdisciplinair, laagdrempelig, divers en kwalitatief hoogstaand. Het programma is lokaal geworteld, maar kijkt over de grenzen van eigen stad heen. Een gezonde balans van lokale artiesten, makers en nieuw talent kunnen Open Source Radio lokaal doen aarden, maar het streven is ook op termijn het programma te verrijken met aantrekkelijke nationale en internationale partners. 

Diversiteit en inclusie zijn kernthema’s van Open Source Radio die gewaarborgd moeten worden. De programmaraad geeft hier invulling aan. Electronic Music, Urban Arts en kunst en cultuur hebben een centrale rol binnen het (muziek)programma.

De functie: programmacoördinator

De programmacoördinator is verantwoordelijk voor:

 • Het samenstellen van programma; zelf én in samenspraak met de programmaraad;
 • Definitieve datum afspreken artiesten & uitsturen van call-sheets;
 • Het continu evalueren van programma en zonodig visie en keuzes daarop bijstellen;
 • Het bewaken van de kernwaardes en rode lijnen van Open Source Radio;
 • Verantwoording van je keuzes kunnen onderbouwen aan het team;
 • Een betrokken en proactieve houding innemen binnen het team van Open Source Radio.

Wij zoeken iemand die:

 • Affiniteit heeft met verschillende vormen van cultuur en muziek met een focus op Electronic Music en Hiphop;
 • Woont in (omgeving van) Nijmegen en flexibel inzetbaar is;
 • Zich bezighoudt met de thema’s diversiteit en inclusie en zich gemotiveerd voelt om deze thema’s te betrekken in diens rol bij Open Source Radio;
 • Leergierig is en denkt in mogelijkheden;
 • Een goede balans heeft tussen zelfstandig werken en samenwerken;
 • Gestructureerd en secuur kan werken;
 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikt;
 • Ervaring met programmeren en een netwerk is een pré.

Wat bieden wij?

 • De mogelijkheid om in no-time een groot en divers netwerk op te bouwen binnen de creatieve sector;
 • Je werkt mee in een dynamische, gepassioneerde en snelgroeiende organisatie die je veel creatieve vrijheid biedt en waar je je op hoog niveau kunt ontwikkelen als professional;
 • Een ‘the sky is the limit’ mentaliteit: we werken met een horizontale organisatiestructuur waarin elk goed idee serieus genomen wordt;
 • Je draagt bij aan het talent van morgen;
 • Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding;
 • Uiteraard is er ruimte om jezelf muzikaal te ontwikkelen en we stellen onze studio en ons netwerk hiervoor beschikbaar.

Uren, beschikbaarheid en vergoeding:

De invulling van de functie bedraagt ongeveer 8 uur per week. Hierbij is flexibiliteit een vereiste. Het werk is niet locatiegebonden, wel wordt er algemene betrokkenheid verwacht en aanwezigheid bij (programma) vergaderingen. Je ontvangt voor je werkzaamheden een symbolisch bedrag in de vorm van een maandelijkse vrijwilligersvergoeding. 

Je motivatie met CV kan uiterlijk tot en met 19 maart gestuurd worden aan info@opensourceradio.nl  o.v.v. ‘Vacature Programmacoördinator’. Gesprekken vinden plaats in week 12. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.


About Open Source Radio

Open Source Radio is an online radio station from Nijmegen that offers a stage to artists, music lovers, talent and promoters from the Electronic Music, Hiphop & Culture scenes. We try to connect different groups of people and stimulate collaborations, cross-pollination and development through a (3-day) accessible, but high-quality program. We are a small, driven and super-passionate team of volunteers. Innovation, diversity and (social) sustainability are important to us. 

Our program

The program of our radio station is made by, and in cooperation with, a team of specialists: our program board and the program coordinator. The Open Source Radio program is interdisciplinary, accessible, diverse and high-quality. Open Source Radio is rooted locally, but we try to look beyond the borders of our own city. A balance of local artists, creators and new talent make Open Source Radio locally grounded, but our aim is to eventually enrich our program with national and international partners.

Diversity and inclusion are our core values that must be guaranteed within the whole organization. Electronic Music, Urban Arts and art and culture have a central role within the program. 

Program coordinator

The program coordinator is responsible for:

 • Making program; yourself and in consultation with the program board;
 • Confirming artists & send out call sheets;
 • Continuously evaluating the program and, if necessary, adjusting its vision and choices;
 • Monitoring the core values from Open Source Radio;
 • Being able to motivate accountability of your choices to the team;
 • Have a committed and proactive attitude within the Open Source Radio team.

We are looking for someone who:

 • Has affinity with various forms of culture and music with a focus on Electronic Music and Hiphop;
 • Lives in or near Nijmegen and is flexible;
 • Deals with the themes of diversity and inclusion and feels motivated to involve these themes in your role at Open Source Radio;
 • Is eager to learn and stepping out of their comfort zone;
 • Has a good balance between working independently and working in a team environment; 
 • Can work in a structured and organized manner;
 • Has good communication skills;
 • Has experience in programming;
 • Having a network is an advantage.

What do we offer?

 • The possibility to build a large and diverse network within the creative sector in the Netherlands and possibility internationally; 
 • We have a dynamic, passionate and fast-growing organization that offers you a lot of creative freedom and where you can develop at a high level as a professional;
 • A ‘the sky’s the limit’ mentality: Open Source Radio has a horizontal organizational structure in which every good idea is taken into consideration; 
 • You contribute to the talent of tomorrow;
 • You will receive a voluntary allowance;
 • You can develop yourself musically: our studio is available for use whenever you want.

Hours, availability and allowance:

We estimate that you have to work about 8 hours per week. Flexibility is a requirement, these hours will be divided over the week. You may work from anywhere, but involvement and attendance at (program) meetings are expected. 

You can send your motivation with CV to info@opensourceradio.nl o.v. Vacature program coordinator before March 19th. Interviews take place in week 12 (22-28 March). We will contact you as soon as possible.

Nu: Mayzzo & uk24
I want to host/play/volunteer